Biografie

Josef Novický se narodil 20. května 1927 ve Václavovicích u Frýdku-Místku, je všestranným výtvarníkem.

Jeho tvorba se odvíjí od propagační grafiky, přes nejrůznější žánry dekoračního charakteru, až po malbu obrazů. Většina námětů pro jeho obrazy je okolní beskydská krajina, ve které autor žije. Nezůstává jen u realistického zpodobnění krajiny. Rád experimentuje, a proto se v jeho tvorbě prezentují obrazy různého pojetí, které řetězově spojují reálný pohled až k abstrakci. Základem pro tvorbu a stavbu obrazů je reálný objekt. Vznikají tak různé cykly, jako např. ptáci, živly apod. Maluje také zátiší a figurativní motivy.

Autor má zamilovaný okruh témat, které však neustále nově výtvarně objevuje a mistrovsky pracuje s barvou. Současně si ověřuje podněty 60. let – pracuje se strukturou s využitím minimální barevnosti. Téma je jen naznačeno, někde dochází až k abstrakci. Novického výstavy jsou zajímavé tím, že pokaždé je obohatí novými náměty. 

Žil a pracoval v Třinci.                            


1946-47  

Masarykova škola umění v Ostravě, kurz figurální kresby pod vedením akad. malíře J. V. Sládka 


1954-58  

Ústředí lidové umělecké tvořivosti v Praze, dálkové studium kresby u prof. akad. malíře J. Toroně  a akad. malíře F. Grose 


1960-65  

SPŠS výtvarné propagace, Ostrava-Přívoz


2011

U příležitosti výstavy "JOSEF NOVICKÝ - 60 LET V TŘINCI" v Galerii Trisia, byla Josefu Novickému předána "CENA MĚSTA TŘINCE" za dlouhodobý přínos pro město v oblasti výtvarného umění. Člen Unie výtvarných umělců České republiky a spoluzakladatel Klubu výtvarníků 

Frýdecko-Místecka PL

Josef Novický, urodzony 20 maja 1927 w Vaclavovicach koło Frydku-Mistku. Jest artystą wszechstronnym. W swej twórczości zajmuje się grafiką reklamową, róznymi formami o charakterze dekoracyjnym oraz malowaniem obrazów. Tematem obrazów jest nojczęściej beskidzki krajobraz, bowiem w tej okolicy autor mieszka. Nie poprzestaje jednak na realistycznym przetwarzaniu pejzażu. Lubi eksperymentować i dlatego jego obrazy mają roznorodny charakter, od spojrzenia realistycznego aż po abstrakcję. Podstawą twórczości i budowania obrazów jest rzeczywisty objekt. Powstają więc różne cykle, np. „Ptaki“, „Żywioty“ itp. 

Mieszkal i pracowal w Trzyńcu.